Organ nadzorujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia tel.717777994

Żłobek Wrocław – Serafinek

Zapisy do żłobka odbywają się w czasie ciągłym w miarę wolnych miejsc.

Od 01.04.2019 zwalnia się 1 miejsce. Chętnych rodziców zapraszamy na rozmowę. 

żłobek WrocławDbamy o to, aby początki pobytu dziecka w żłobku przebiegały w spokojny i przemyślany sposób dlatego przewidujemy tydzień adaptacyjny. W ciągu owego tygodnia dziecko uczęszcza do żłobka wraz z rodzicem, lub prawnym opiekunem. Jest to bardzo cenny czas zarówno dla nas jak i dla rodziców. My uczymy się zachowań, przyzwyczajeń i potrzeb dziecka. Rodzic z kolei może zobaczyć w jaki sposób poradzić sobie z tendencyjnymi zachowaniami dzieci. Jest to również okazja do tego, aby nawiązać nić porozumienia i zaufania między opiekunami i rodzicami.

Zapraszamy na rozmowę, obejrzenie żłobka jako miejsca idealnego dla Państwa pociechy.

Wzór umowy otrzymają Państwo do wglądu po uprzednim wyrażeniu zainteresowania współpracą.

Wszelkie informacje, rezerwacje miejsc  dostępne są dla Państwa pod numerem telefonu 796-336-332 oraz wysyłając e-mail na adres zlobek.serafinek@gmail.com

Prywatna opieka nad dziećmi – prywatny żłobek. Działamy na rzecz dzieci już od 2012 r. Celem naszej pracy jest tworzenie miejsca, w którym dziecko czuje się akceptowane, bezpieczne i kochane. Misją naszego działania jest współwychowywanie dzieci szczęśliwych i w pełni akceptujących samego siebie.W naszej codziennej pracy staramy się tworzyć optymalny program, który uwzględnia wszechstronny rozwój małego dziecka. Staramy się pomagać dzieciom w zdobywaniu świata. Czynimy to poprzez ćwiczenia koncentracji uwagi i pamięci. Usprawniamy koordynację wzrokowo-ruchową. Rozwijamy dziecięcą percepcję wzrokową, słuchową, kinestetyczną i dotykową. Dążymy do rozwoju motoryki małej i dużej.

 

Zapraszamy na stronę naszą stronę FB

Facebook Serafinek – Żłobek Wrocław