Organ nadzorujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia tel.717777994

Prace plastyczne naszych dzieci.