Organ nadzorujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia tel.717777994

Jadłospis dla dzieci w wieku od 1-3 lat o zapotrzebowaniu energetycznym 1000 kcal na dobę.

Wartość odżywczą i kaloryczność jadłospisu oszacowano przy użyciu programu dietetycznego Wikt Pro
oraz „Tabel wartości odżywczych produktów i potraw” Instytutu Żywności i Żywienia z 2005 r.

 

5 zima żłobek podstawowy

5 zima żłobek bezmleczny