Misja i Wizja

 

Działamy na rzecz dzieci już od siedmiu lat, od lipca 2012 roku.

Celem naszej pracy jest tworzenie miejsca, w którym dziecko czuje się akceptowane, bezpieczne i kochane. Misją naszego działania jest współwychowywanie dzieci szczęśliwych i w pełni akceptujących samego siebie.

Wierzymy, że dziecko jest z natury dobre. Jest ono wartością samą w sobie a najważniejszym celem jest zapewnienie mu szczęścia. Poprzez wzmacnianie wiary w możliwości i wartości człowieka uczymy dzieci podejmowania wyzwań, dzięki którym odkrywają swoje możliwości. Rozwijamy empatię oraz umiejętności wyrażania swoich uczuć. Pomagamy dzieciom budować pozytywny obraz samego siebie dzięki czemu łatwiej im pokonywać swoje słabości. Stwarzamy sytuacje do podejmowania aktywności własnej, która pozwala dziecku na twórcze i innowacyjne rozwiązania.

W naszej codziennej pracy staramy się tworzyć optymalny program, który uwzględnia wszechstronny rozwój małego dziecka. Staramy się pomagać dzieciom w zdobywaniu świata. Czynimy to poprzez ćwiczenia koncentracji uwagi i pamięci. Usprawniamy koordynację wzrokowo-ruchową. Rozwijamy dziecięcą percepcję wzrokową, słuchową, kinestetyczną i dotykową. Dążymy do rozwoju motoryki małej i dużej.

Dziecko

Staramy się stwarzać dzieciom sytuacje problemowe, które dziecko samo chce rozwiązać. Wymaga to od nas metodycznego przygotowania, które realizowane jest poprzez różne formy aktywności dziecka, pozwalające mu na podejmowanie wyzwań.

Bazujemy na wielu grupach metod. Nasza praca wymaga od nas także łączenia ich ze sobą lub elastycznego przejścia z jednej metody do drugiej. Często udoskonalamy je lub dostosowujemy do możliwości poznawczych dzieci. Głownie należą do nich:

 • metody wspierające rozwój dziecka,
 • metody relaksacyjne
 • stymulujące rozwój dziecka
 • usprawniające
 • aktywizujące
 • angażujące wszystkie zmysły
 • metody wspierania rozwoju- terapia bajką
 • elementy kinezjologii edukacyjnej P. Denisona
 • fonogestyka
 • pedagogika zabawy
 • elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Staramy się wykonywać naszą pracę najlepiej jak potrafimy, a naszym największym sukcesem jest szczęście dzieci. Nieustannie obdarzamy je wiarą, że niemożliwe bywa też możliwym co pomaga dzieciom urzeczywistniać ich marzenia.