Organ nadzorujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia tel.717777994


Pozostałe zdjęcia żłobka na naszej stronie FB.

Zdjęcia Facebook